New Video: Frankie J x Baby Bash – “Vamonos”

Check out Frankie J and my boy Baby Bash‘s new video for “Vamonos” above. Enjoy!